Verlagen luchttemperatuur door verhogen groenaandeel