Juiste reinigingsmethode bij type infiltrerende verharding