Plaats bomen met grotere kroon bij meer zoninstraling