Een groen schoolplein bevordert klimaatbestendigheid van de bebouwde omgeving