Een groen schoolplein draag bij aan kennis over en band met natuur