Steden zijn niet onherbergzaam en zijn aantrekkelijk voor dieren en planten