Aanleg ondergrondse constructies

damwand © damwandberekening.nl

Zandcunetten zijn onder andere de zandpakketten onder wegen en om infrastructuur zoals riolen en leidingen. Deze cunetten hebben vaak een drainerend effect op de omgeving waardoor de grondwaterstand plaatselijk daalt.

Door het aanleggen van damwanden of kleidammen kan drainage van grondwater via zandcunetten worden tegengegaan en kan de invloed van het cunet op het aangrenzende gebied gereduceerd worden. Ondergrondse constructies beïnvloeden de grondwaterstroming en resulteren in lokale stuwing of verlaging van de grondwaterstand. Hier moet in iedere situatie goed gekeken worden wat de effecten hiervan zijn in tijden van te lage grondwaterstanden en in tijden van wateroverlast.

Relevante wet- en regelgeving is de WRO/Bestemmingsplan. Afhankelijk van of het publiek of privé terrein is, zijn de gemeente of de perceel eigenaar verantwoordelijk voor aanleg, beheer en onderhoud.