Aanpassen fundering

Funderingsherstel © premiumkeur - Amsterdam
Funderingsherstel © premiumkeur - Amsterdam

Als gevolg van een te lage grondwaterstand kunnen de houten palen of paalkoppen in laag Nederland gaan rotten. Houten palen en paalkoppen mogen niet in aanraking komen met zuurstof; door de dalende grondwaterstanden in droge zomerperioden gebeurt dat nu wel en zal dat door de toenemende klimaatextremen steeds vaker voorkomen.

Als het met passieve of actieve infiltratiemaatregelen niet mogelijk is de grondwaterstand op het gewenste niveau te brengen of te houden, dan is het vervangen van de houten palen of paalkoppen de enige oplossing.  Dit is een kostbare maar noodzakelijke maatregel om waardevolle bebouwing te behouden.