Aanvullende zuiveringstechnieken

Puur Waterfabriek Nieuw-Amsterdam Drenthe © Logisticon

Een decentrale zuivering met behulp van helofytenfilters kan aangevuld worden met andere zuiveringstechnieken om de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater nog te verhogen tot elke gewenste kwaliteit, zoals een membraanfiltratie of een compacte zuivering met biorotor. In het Dierenpark Emmen wordt al het afvalwater gezuiverd door membraanfiltratie en hergebruikt. Het spoelwater van de membraanfiltratie wordt gezuiverd in een Living Machine (zie voorbeeld Living Machine).