Afkoppelen hemelwaterafvoeren

Regenton © Martha de Jong-Lantink

Door bij gebouwen de regenpijp af te koppelen van het riool worden het rioolstelsel en de zuiveringsinstallatie ontlast; ook worden overstorten van vuil water op het oppervlaktewater voorkomen en wordt het grondwater aangevuld. Als de regenpijp afgekoppeld wordt, moeten er wel voorzieningen getroffen worden die bij de ondergrond en de beschikbare ruimte passen, zodat het gebouw en de omgeving geen schade en overlast ondervinden. Belangrijk is bij het afkoppelen van de regenpijp om erop te letten dat het regenwater van het huis weg wordt geleid om vochtproblemen te voorkomen.

Eén van de bepalende factoren is de mate van infiltratiecapaciteit van de ondergrond. In bijvoorbeeld zandgronden kan water makkelijk infiltreren. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden: vijver, greppel, infiltratiekratten of een aansluiting op een sloot.

Het regenwater kan via een open goot naar een vijver, greppel of als die er is naar een sloot afgevoerd worden.

Afkoppelen hemelwaterafvoer - Bron: atelier GROENBLAUW
Afkoppelen hemelwaterafvoer - Bron: atelier GROENBLAUW

Als er weinig ruimte is, kan de regenpijp gekoppeld worden aan ondergrondse voorzieningen zoals infiltratiekratten, IT-riool of zakputten.

Een andere mogelijkheid is dat het regenwater opgeslagen wordt en gebruikt wordt voor bijvoorbeeld de wc-spoeling en om de tuin te besproeien. Deze maatregel is te vinden onder Gebruik van regenwater.

Al deze maatregelen helpen mee om tijdens heftige buien wateroverlast op straat en in de tuin te voorkomen. Het regenwater afvoeren via een mooi vormgegeven goot verfraait de tuin; als het via een greppel afgevoerd wordt, kan het langzaam infiltreren in de bodem en zo op een natuurlijke manier het grondwater aanvullen.

Hoe een tuin het beste watervriendelijk kan worden ingericht en waar op gelet moet worden is te vinden op Stichting Rioned.