Belucht verticaal helofytenfilter

Doorsnede tekening van belucht verticaal helofytenfilter - Bron: atelier GROENBLAUW

Als het verticale filter aanvullend wordt belucht neemt het energiegebruik toe, maar stijgt het rendement van het filter met circa 200%. Door het geringere ruimtebeslag worden hiermee de toepassingsmogelijkheden in een stedelijke omgeving vergroot. Dit type filter wordt bijvoorbeeld ook toegepast om het van antivries voorziene spoelwater van start- en landingsbanen op vliegvelden te zuiveren (bijvoorbeeld Heathrow en Orly). [Aquarama, 2011]

Doorsnede tekening van belucht verticaal helofytenfilter - Bron: atelier GROENBLAUW