Benutten van stofkringlopen

De stofkringloop met consumenten, producenten en opruimers © Land Oberösterreich, 2008

In de natuur bestaat geen afval. Uit het gevallen blad wordt humus geproduceerd die weer als voeding dient voor de verschillende bodemorganismen. Het gras wordt gegeten door dieren, zoals schapen, koeien, enzovoorts. De uitwerpselen van dieren dienen als voedsel voor insecten en micro-organismen. In een meer natuurlijk beheerd groengebied hangt alles met elkaar samen, hoeft minder groen afgevoerd te worden en minder bemest te worden dan bij strakgesnoeide hagen en gazons. Land Oberösterreich, 2008

 

De stofkringloop met consumenten, producenten en opruimers © Land Oberösterreich, 2008
Details

De stofkringloop vindt plaats tussen drie partijen: opruimers, consumenten en producenten. Producten zijn planten, consumenten zijn dieren en opruimers zijn insecten en micro-organismen. De uitwerpselen van consumenten worden door opruimers omgezet tot voeding voor producenten die op hun beurt voedsel zijn voor de consumenten. De consumenten produceren CO2; die CO2 wordt opgenomen door producenten. Als de producenten doodgaan dienen die als voeding voor de opruimers. Deze opruimers zijn op hun beurt weer voeding voor consumenten.

Literatuur