Besproeiing

Sprinkler-irrigatie - Bron: Wikipedia

Door besproeiing of bevloeiing van oppervlakken neemt de verdamping toe en wordt de temperatuur verlaagd. Hiervoor kan oppervlaktewater en regenwater gebruikt worden. Het verkoelend effect is maar van korte duur. Deze maatregel wordt vooral in mediterrane landen toegepast.