Beter bouwrijp maken

Deels ophogen met cunnetten en deels met grond houdt het water beter vast. - Bron: atelier GROENBLAUW

Door bij het bouwrijp maken van terreinen meer rekening te houden met het vasthouden van water in de bodem kunnen de effecten van verdroging gereduceerd worden. In het algemeen geldt dat partieel ophogen met de cunettenmethode, gecombineerd met het ophogen van het resterende deel van de kavel met aarde, beter is omdat het water in de bodem beter wordt vastgehouden. Bij integrale ophoging wordt het water minder goed vastgehouden in de bodem.