Biomassa

Energie uit biomassa kan gebruikt worden voor het huishouden © Energie Fabriek

Voor een biomassacentrale kan huishoudelijk afval, plantsoenafval en slib uit de rioolwater-zuiveringsinstallatie worden gebruikt. Ook in de stad kunnen stedelijke productie- en recreatiebossen gerealiseerd worden die de biomassa voor wkk-installaties kunnen produceren.