Bomenlanen

Koelen met groen © Jonathan Perrin

De toepassing van bomenlanen vereist extra aandacht. Bomenlanen waarin de boomkronen elkaar raken belemmeren de menging van de verontreinigde lucht en de schonere lucht boven de stad. Hierdoor is het lokale effect op de luchtkwaliteit in de straat negatief. Een vaak gehanteerde vuistregel is dat de boomkronen in de eindvorm elkaar niet mogen raken en dat ze niet meer dan een derde deel van de straat mogen overkappen. De bomen worden daarbij circa 15 meter uit elkaar geplaatst en bij voorkeur niet direct langs de rijweg, zodat de bomen de rijweg minder afdekken.