Boomspiegels en snippergroen adopteren door de buurt

Adopteer een boomspiegel - Bron: Sara Reijnders

In veel gemeenten worden de boomspiegels rond de straatbomen matig onderhouden. Dit biedt kansen voor de buurtbewoners. Door de boomspiegel te beplanten wordt de bodemstructuur verbeterd en krijgt de boom meer water. En een mooie boomspiegel fleurt de straat op. Ieder onverhard en beplant stuk grond in de stad levert een bijdrage aan de biodiversiteit, verbetert de waterhuishouding en beperkt de opwarming.

Overal in steden zijn ongebruikte verharde stukken grond. Deze kunnen eveneens door buurtbewoners beplant en in gebruik genomen worden. Veel gemeenten hebben hiervoor beleid ontwikkeld en moedigen dit aan.