Dichte aanplant op straatniveau

Dichte vegetatie op straatniveau - Bron: atelier GROENBLAUW

Op een kleiner schaalniveau, bijvoorbeeld als afscherming van bebouwing of voetgangers van een drukbereden weg, kunnen hagen de menging van de door auto’s vervuilde lucht met schonere lucht voorkomen en zo voor een lagere concentratie vervuiling achter de groene schermen zorgen. Of dit principe voldoende effect heeft wordt in de diverse onderzoeken en studies verschillend beoordeeld.