Drainagesysteem aanpassen

Drainagebuis © Terricola

Draineren verlaagt plaatselijk de grondwaterstand. Wanneer dit niet gewenst is, bijvoorbeeld bij grondwateronderlast in de omgeving van houten paalfunderingen, fundering op staal en infrastructuur, dan kan de drainage worden verminderd door het aanpassen van het drainagesysteem. Dat kan op verschillende manieren:

  1. Het drainagesysteem in zijn geheel verwijderen;
  2. De drainagebasis verhogen, zodat de grondwaterstand niet onder een bepaald punt wordt gebracht;
  3. Een flexibele drainagebasis hanteren die afhangt van de grondwaterstand.

Ook bij deze maatregel moet een goede balans gevonden worden tussen het vermijden van wateroverlast en het voorkomen van te lage grondwaterstanden.

De gemeente heeft de grondwaterzorgtaak, een inspanningsverplichting, voor het grondwater in de publieke ruimte en de perceeleigenaren voor het particuliere gebied. Relevante wet- en regelgeving is de Wet Milieubeheer en de Waterwet.