Efficiënte, waterbesparende bewatering

Sprinkler-irrigatie - Bron: Wikipedia

Als er in perioden van langdurige droogte schade aan de beplanting dreigt te ontstaan dient er besproeid te worden. Door dit periodiek te doen (wekelijks) raken de planten eraan gewend dat dit niet dagelijks gebeurt en wortelen ze diep. Als er laat op de dag wordt beregend en de temperatuur daalt, zijn de verdampingsverliezen lager. Tegenwoordig wordt er beregening onder de grond door geperforeerde leidingen toegepast om water te besparen en verdamping te reduceren.

Soorten kunnen naar waterbehoefte gegroepeerd worden; het beregeningsbeleid kan hierop afgestemd worden.