Gebruik gezuiverd oppervlaktewater

Botanische tuin, Bordeaux, Frankrijk - Bron: atelier GROENBLAUW

Oppervlaktewater is in sommige gevallen ook geschikt om gebruikt te worden voor laagwaardige doelen. Bij het gebruik van oppervlaktewater is vooral de kwaliteit een belangrijk aandachtspunt. De waterkwaliteit kan door de inlaat van water in het watersysteem en de kwaliteitswisselingen door hoge temperaturen variëren.