Gebruik grondwater

Waterpomp - Bron: pxhere

Ook grondwater kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld toiletspoeling, textielwas, schoonmaakwerkzaamheden en het besproeien van planten. Het gebruik van grondwater is alleen in bijzondere gevallen een zinnige optie en toegestaan. In veel situaties past het gebruik van grondwater niet in het beleid. Tendens is om grondwateronttrekkingen zoveel mogelijk te beperken en te reserveren voor hoogwaardige doelen. In het algemeen is grondwater van goede kwaliteit. Onttrekking van grondwater kan verzilting van het grondwater versnellen of calciumrijke kwel verminderen. Beide effecten zijn niet wenselijk.

De bodem kan ook gezien worden als een tijdelijke opslagvoorziening van hemelwater. Als geïnfiltreerd hemelwater of gezuiverd afvalwater aan de bodem wordt onttrokken, is er geen grote verstoring van de grondwaterbalans. Voor grondwatergebruik, of dit nu dieper grondwater of geïnfiltreerd water is, moet altijd een vergunning worden verleend door de provincie.