Gebruik van oppervlaktewater

Oppervlaktewater - Bron: pxhere

Bij het gebruik van oppervlaktewater ter vervanging van drinkwater zijn de kwaliteit en de beschikbaarheid van belang. Daarnaast zal de waterbalans van het oppervlaktewater niet nadelig door de onttrekkingen verstoord mogen worden. De kwaliteit van oppervlaktewater verschilt sterk per situatie; er zal per geval moeten worden nagegaan of het water bruikbaar is als vervanging van drinkwater voor een bepaald doel.

Over het algemeen is de kwaliteit lager dan die van regenwater of grondwater: vaak is het water troebel door algen of andere verontreinigingen. Oppervlaktewater zal dan ook doorgaans alleen voor laagwaardige doelen zoals toiletspoeling gebruikt kunnen worden. Het voordeel van het gebruik van oppervlaktewater ten opzichte van het gebruik van regenwater is dat er geen reservoir hoeft te worden aangelegd.

Voor een gesloten waterbalans kan het regenwater van het terrein en de dakvlakken naar het oppervlaktewater worden afgevoerd.