Vijver voor het gebruik van hemelwater

Potzdamer Platz Berlijn, Duitsland © Atelier Dreiseitl

Het hemelwater kan ook in een vijver opgeslagen worden en vandaaruit gebruikt worden. Nadeel is echter dat de waterkwaliteit minder goed valt te beheersen door bijvoorbeeld bladinval, ongedierte en temperatuurschommelingen. Hierdoor kan de kwaliteit van het water in de zomer weleens minder acceptabel zijn. Vooral kleine vijvers zijn hiervoor gevoelig. Grotere vijvers hebben een stabieler klimaat en meer mogelijkheden om het water schoon te houden en te zuiveren door middel van helofytenoevers en dergelijke.

Bij het vijverontwerp dient rekening gehouden te worden met peilfluctuaties.
De vijver wordt bij voorkeur met een diepte van 1 meter of meer uitgevoerd. Hiermee wordt bereikt dat de temperatuur in de zomer relatief laag blijft waardoor het risico op veralging en andere kwaliteitsproblemen met het water verkleind worden. Hierin kan verbetering worden gebracht door het aanbrengen van elementen die het water laten circuleren, beluchten en door zorg te dragen voor een goed functionerend ecosysteem binnen de vijver.

In de winter wordt door de grotere waterdiepte het dichtvriezen van de vijver voorkomen. Water blijft dan beschikbaar voor gebruik. Daarnaast kunnen de eventueel aanwezige vissen de winter doorkomen.

In een regenwatervijver die dient als reservoir treden grote niveauverschillen op in waterhoogte ten gevolge van wisselende regenval en gebruik. Het is daarom vaak zinvoller om een bouwkundig en gesloten reservoir te gebruiken voor de opslag van regenwater en voor de suppletie van het zichtbare gedeelte om de peilverschillen te beperken.

Potzdamer Platz Berlijn, Duitsland © Atelier Dreiseitl