Goten

Goot © atelier GROENBLAUW, Amar Sjauw En Wa

Meestal voeren we regenwater af via het riool, waardoor het meteen uit het zicht van de stadsbewoner verdwijnt. Een goot maakt het water weer zichtbaar in de stad en is vaak minder kostbaar dan de aanleg van een gescheiden rioolstelsel.

Een goot is een eenvoudige vorm van bovengrondse afvoer voor toepassing op straat en op pleinen. Het straatprofiel kan identiek zijn aan een conventionele oplossing met straatkolken, maar dan zonder kolken, en met een iets verdiepte goot.

Het via de goot afstromende water wordt naar het oppervlaktewater afgevoerd of door middel van een infiltratievoorziening in de bodem geïnfiltreerd.

Een goot moet altijd een afschot hebben. Bij de realisatie van een wijk zonder regenwaterriool maar met open goten is het nodig dat in de hele wijk rekening gehouden wordt met het nodige afschot voor het bovengrondse regenwatersysteem.

Het afschot van een goot langs een weg kan gerealiseerd worden doordat de weg op afschot is gelegd of doordat in de goot zelf een afschot wordt gerealiseerd doordat de goot steeds dieper wordt. De maximale lengte van deze steeds dieper wordende goot is bij molgoten circa 50 meter omdat de goot anders te diep wordt en bij een gangbare breedte van 30 cm en een maximale diepte van meer dan 5 cm niet meer met een borstelwagen te reinigen is.
 Als de goot de onder afschot liggende weg volgt, dient het afschot minimaal 0,5 cm/m te zijn. Vind hier de rekenregels.

Molgoten

Molgoten kunnen in bestaande situaties worden toegepast om regenwater af te koppelen. Het voordeel van molgoten is dat er bijna geen beperkingen zijn in het gebruik en dat straatprofielen niet hoeven af te wijken. Molgoten liggen iets verdiept in het straatprofiel en hebben flauw aflopende randen waardoor ze schoongemaakt kunnen worden met een borstelwagen. Ze kunnen uit hetzelfde materiaal gemaakt worden als de bestrating of zijn prefab verkrijgbaar. Prefab molgoten zijn vaak esthetisch van mindere kwaliteit maar wel makkelijker plaatsbaar en goedkoper.Passende aansluitingen en bochten zijn daarentegen eenvoudiger uit te voeren in straatklinkers.

Doorsnede van een molgoot van klinkers - Bron: atelier GROENBLAUW
Solar City, Linz, Austria © Atelier Dreiseitl
  
Doorsnede van een prefab molgoot - Bron: atelier GROENBLAUW
Prefab molgoot © Bleijko

Open goten

Open goten hebben als nadeel dat ze niet met een reguliere borstelwagen kunnen worden gereinigd. Daar staan twee belangrijke voordelen tegenover: de goten kunnen door de grotere mogelijke diepte meer water afvoeren en zijn minder afhankelijke van natuurlijk of aangelegd verval. Open goten kunnen een belemmering vormen of gevaarlijk zijn voor weggebruikers (kinderwagens, fietsen, etc.). Dit vraagt aandacht bij het ontwerp.

Dit soort open goten zie je in gebieden met een natuurlijk verval van het landschap. Ze hoeven daardoor niet schoongespoeld te worden.

Doorsnede van een prefab open goot - Bron: atelier GROENBLAUW
Lijngoot in Den Haag - Bron: atelier GROENBLAUW
Open goot, Mont-Cenis, Frankrijk © Atelier Dreiseitl

Bedekte goten

Een geprefabriceerde met een rooster afgedekte goot is een eenvoudige vorm van bovengrondse afvoer voor gebruik op straat en op pleinen.

De grote voordelen van bedekte goten zijn dat het straatprofiel identiek kan zijn aan een conventionele oplossing met straatkolken, maar dan zonder kolken en dat ze door de grotere diepte meer water kunnen afvoeren en minder afhankelijk zijn van natuurlijk of aangelegd verval.
Bedekte goten kunnen echter niet met een reguliere borstelwagen worden gereinigd en moeten regelmatig doorgespoeld worden.

Bedekte goten kunnen gemakkelijk toegepast worden in binnenstedelijke situaties omdat zij het gebruik van een weg niet belemmeren. Fietsers en voetgangers kunnen deze goten veilig passeren. Voor bedekte goten zijn veel verschillende prefab producten in de handel verkrijgbaar.

Doorsnede van een prefab bedekte goot - Bron: atelier GROENBLAUW
Bo02 Hammarby Sjöstad, Stockholm, Zweden - Bron: atelier GROENBLAUW, Madeleine d'Ersu

Mogelijke effecten op de waterkwaliteit

In wijken met een gemengd rioolstelsel bieden goten de mogelijkheid om af te koppelen van het gemengde stelsel. Hierdoor treden minder overstorten van het gemengd stelsel naar het oppervlaktewater op. Dit heeft een positief effect op de oppervlaktewaterkwaliteit en op de fauna in het water.