Greppels

Augustenborg, Malmö, Zweden © André Vaxelaire

Een greppel is een kleine beplante sloot en dient om regenwater tijdelijk vast te houden, te transporteren en te infiltreren. Een greppel kan zowel gevuld zijn met water als droog staan.

Een regenwatergreppel vervult meerdere functies. Een greppel vangt regenwater op na een heftige bui, maar bergt ook water dat via een regenpijp of een verhard deel van de openbare ruimte de greppel instroomt. Vervolgens kan het water via de greppel in de bodem infiltreren, of naar een nabijgelegen sloot of vijver afgevoerd worden.

Greppels kunnen zo vormgegeven worden dat ze als infiltratievoorziening werken of onderdeel zijn van een groenvoorziening. Door hun groene uitstraling kunnen greppels goed in groenstroken of bermen geïntegreerd worden. Ze vragen echter wel extra ruimte. De greppel moet onderhouden worden om zo dichtgroeien en verlanding te voorkomen.Bij een kleibodem blijft het regenwater langer in de greppel staan.

Omdat greppels niet altijd onder water staan, kunnen ze het best beplant worden met planten die zowel tegen droge als natte omstandigheden kunnen. Voorbeelden zijn de Siberische lis, kattenstaart, wederik en vrouwenmantel.

Een groene beplante greppel draagt bij aan verdamping en zorgt zo voor een koelend effect en heeft een positieve invloed op de biodiversiteit.

Doorsnede van een greppel - Bron: atelier GROENBLAUW