Groene geluidsschermen

Groen geluidsscherm © BAM wegen

Groene geluidsschermen hebben als voordeel boven de conventionele geluidsschermen dat deze niet alleen geluidsisolerend werken, ze voegen ook kwaliteit aan de omgeving toe. Groene geluidsschermen worden na de constructie voorzien van beplanting. Veelal is dit klimop (Hedera helix), hondsroos (Rosa canina), duinroos (Rosa pimpinellifolia) of verfbrem (Genista tinctoria L.).

Groene geluidsschermen hebben een beperkte invloed op het verbeteren van de luchtkwaliteit en het beperken van hitte.

[Deltaprogramma | Nieuwbouw en herstructurering, Maatregelenmatrix Deel 1]

 

Groen geluidsscherm © BAM wegen