Groene pleinen en speelplaatsen

Marco Polo-terrassen © ELBE&FLUT, HafenCity Hamburg GmbH

Bij het inrichten of herinrichten van pleinen en speelplaatsen kan kritisch gekeken worden naar het aandeel verharding.

Men kan meer het voorbeeld volgen van pleinen in Franse steden die van halfverharding voorzien zijn en omzoomd worden door schaduwgevende bomen. De bodembedekking van speeltuinen kan van zand, houtschors of gras zijn. Dit hoeven niet noodzakelijk betonstenen of rubbertegels te zijn die veel meer opwarmen. Uiteraard kunnen ook speeltuinen ingericht worden met meer bomen en struiken.