Groene privé-tuinen en bedrijfsterreinen

Tuin © atelier GROENBLAUW, Amar Sjauw En Wa

Niet publieke gebieden, zoals privé-tuinen en bedrijfsterreinen hebben veel invloed op het stedelijke microklimaat, de gevoelstemperatuur en het beheersen van de wateropgave. Meer dan de helft van het stedelijk gebied is privé-bezit; dit zijn bedrijven en woningen. Bedrijfsterreinen zijn traditioneel zeer verhard. Helaas worden ook steeds meer privé-tuinen verhard. Meer voorlichting over de rol van groen in de stad en meer gebruik maken van de mogelijkheden binnen bestemmingsplannen kunnen hier een tegenwicht vormen. Ook kan, zoals in andere landen, afkoppeling van het particulier terrein verplicht worden gesteld (België) en verharden van van het terrein belast worden (Duitsland).

Privé tuin in Den Haag © Struinen in Haagse tuinen