Hagen langs wegen

- Bron: atelier GROENBLAUW

In hagen langs wegen kan fijnstof dat door het verkeer wordt opgewerveld en geproduceerd voor een deel direct bij de bron afgeremd worden en neerslaan op het blad in de haag. Ook een begroeid maaiveld draagt hieraan bij, omdat neergeslagen fijnstof minder makkelijk weer opwaait. Dit effect wordt trouwens in het CROW-rapport in twijfel getrokken. CROW, 2011

- Bron: atelier GROENBLAUW

Literatuur