Het beschermen van groen, bomen en grond tijdens bouwactiviteiten

Protecting trees during building activities in Amsterdam, The Netherlands - Bron: atelier GROENBLAUW

Tijdens bouwactiviteiten kunnen de grond en dus het bodemleven tegen dichtrijden beschermd worden door de grond af te dekken. Bomen kunnen beschermd worden door latten en door hekken die de gedeelten van de bouwplaats, die niet strikt noodzakelijk gebruikt hoeven te worden, beschermen.

Protecting trees during building activities in Amsterdam, The Netherlands - Bron: atelier GROENBLAUW