Horizontaal helofytenfilter

Erasmusgracht Amsterdam: horizontaal helofytenfilter voor het zuiveren van afval- en regenwater © atelier GROENBLAUW, Madeleine d'Ersu

Naast het hierboven beschreven systeem bestaan er ook filters waarin het afvalwater horizontaal doorstroomt. Deze zijn, doordat er geen drainageleidingen en pomp noodzakelijk zijn, eenvoudiger van opbouw. Dit type filter is dus onderhoudsarmer dan de verticale filters. Het is geschikt voor bijvoorbeeld het zuiveren van vervuild afstromend water van wegen en parkeerplaatsen.

Schema van een horizontaal helofytenfilter, regenwater van de weg bezinkbak, helofytenfilter zuivert en schoonwater stroomt naar oppervlaktewater. - Bron: atelier GROENBLAUW