Regenwateropslag onder sportvelden

Speelveld © Drain Products

Een mogelijkheid voor extra waterberging is de opslag onder de grond in kratten. Dit is een niet zichtbare techniek die past binnen duurzame stedenbouw en daarom hier ook aandacht krijgt. Een interessante vorm van meervoudig gebruik van de ruimte is de toepassing van waterberging onder sportvelden. Technisch is dit goed mogelijk door de toepassing van bergingskratten/bollen of Aquaflow. Voor het Bijlmerpark Amsterdam heeft DRO Amsterdam een overzicht gemaakt van de verschillende opties.

Speelveld © Drain Products

De sportvelden kunnen op twee verschillende manieren deel uitmaken van het watersysteem:

  • De waterberging is direct verbonden met het oppervlaktewater. Het waterpeil onder de sportvelden stijgt in deze variant mee met het oppervlaktewaterpeil. Dit systeem is eenvoudig te realiseren. De peilfluctuatie wordt beperkt door de maximale peilfluctuatie in het oppervlaktewater.
  • De waterberging is niet direct verbonden met het oppervlaktewater. In deze variant wordt het te bergen water van elders aangevoerd, opgeslagen en vertraagd afgevoerd. Hierbij kan meer water geborgen worden omdat de peilfluctuatie groter kan zijn.
Infiltratiekratten © Drain Products

Er zijn verschillende materialen die toegepast kunnen worden bij waterberging onder sportvelden.

  • Aquaflow of een steenachtig materiaal met veel tussenruimten. De bergingscapaciteit bedraagt circa 50%.
  • Kunststofkratten en -bollen. Producten zijn licht en hebben een hoge bergingscapaciteit van circa 95%.

DRO, 2010

Literatuur