Inheemse soorten toepassen

Vogels in de stad © Peter Herring

Een reden voor het toepassen van inheemse soorten is dat deze beter op elkaar afgestemd zijn. De meeste dieren hebben meer aan inheemse soorten als voedsel. Zo is bijvoorbeeld de vogelbes voedsel voor 32 verschillende soorten inheemse vogels. De vergelijkbaar decoratieve vuurdoorn uit het Middellandse Zeegebied biedt slechts voedsel aan 4 inheemse soorten. Als het zou lukken om meer inheemse heesters aan te planten zou dat veel meer vogels, vlinders, hommels en ander insecten leefruimte bieden. Land Oberösterreich, 2008

  • Voedselarm = soortenrijk. Voedselarme gronden hebben veelkleurige soorten en kosten minder energie, geld en arbeid in het onderhoud.
  • Wilde planten hebben voorrang. Inheemse wilde planten brengen meer dieren in de stad.
  • Groenafval van vandaag is het voedsel voor morgen. Houtsnippers en compost vervangen meststoffen en turf, verbeteren de gezondheid van de planten en zorgen voor minder onderhoud.
  • Minder verzorging resulteert in meer soorten-diversiteit. In veel levensbehoeften van dieren zoals egels kan voorzien worden door de bladeren en oud hout en wat verdwaalde stenen te laten liggen en wat minder onderhoud te plegen.
  • Op de natuur afgestemd waterbeheer. Regenwater zou zoveel mogelijk direct moeten  kunnen infiltreren; als dat niet mogelijk is kan het opgestuwd worden in wadi’s of greppel en vijvers. Zo komen ook waterminnende planten en dieren aan hun trekken. Land Oberösterreich, 2008
- Bron: atelier GROENBLAUW
- Bron: atelier GROENBLAUW
EVA-Lanxmeer, Culemborg © atelier GROENBLAUW, Madeleine d'Ersu

 

 

Literatuur