Kruipruimteloos bouwen

Schema Kruipruimteloos bouwen - Bron: atelier GROENBLAUW

Kruipruimteloze woningen stellen minder hoge eisen aan de ontwateringdiepte. Het grondwaterpeil hoeft dus minder verlaagd te worden of kan zelfs gelijk blijven.