Living Machine

Living Machine Findhorn ecovillage, Schotland © Findhorn Foundation

De principes waarvan een Living Machine gebruikt maakt zijn dezelfde als die van helofytenfilters. Een deel van de biologische zuivering in een Living Machine vindt echter plaats in een kas. De kas dient ertoe de subtropische planten die onderdeel van de zuivering zijn tegen kou te beschermen en zo de effectiviteit te verhogen. Door de beschermende atmosfeer in de kas kunnen er ook andere planten en dieren in het zuiveringsproces opgenomen worden, zoals tropische planten, zoöplankton, vissen, groenten, enzovoorts.

De Living Machines zijn redelijk compact en zijn door de subtropische beplanting in een kas ook aantrekkelijk voor bezoekers.

In de Schotse woonwerkgemeenschap Findhorn Foundation werd voor het eerst een Living Machine gerealiseerd in 1995. Deze op natuurlijke principes gebaseerde afvalwaterzuivering zuivert het afvalwater van de circa 250 bewoners van de gemeenschap. De Canadese bioloog John Todd heeft deze gepatenteerde zuiveringstechniek ontwikkeld en deze wordt inmiddels toegepast op vele plekken in de wereld.

Een Living Machine kan op verschillende manieren vormgegeven worden. De Living Machine in Findhorn is een low-tech installatie die in zelfwerkzaamheid is gerealiseerd, de Living Machine van de dierentuin Emmen is hoogwaardig vormgegeven. [Pötz et al., 1998]

Living Machine Findhorn ecovillage, Schotland © Findhorn Foundation