Compartimenteren op stedelijke schaal

tekening van compartimentering op stedelijke schaal © Urbanisten

Het opdelen van een grote dijkring in (een aantal) kleinere compartimenten, ook binnen stedelijk gebied, kan de gevolgen van een overstroming beperken tot een kleiner gebied.

Plattegrond waarop aangegeven staat  wat de vluchtroutes per deel zijn naar veilige plekken.
Maatregelen in de strategie ‘Anders omgaan met Water’ © De Urbanisten