Drijvende gebieden

Waterbuurt West, IJburg Amsterdam © ABC Arkenbouw

Zoals drijvende woningen kunnen ook stadsdelen op drijvende platforms worden gerealiseerd. Niet alleen gebouwen maar ook andere stedelijke functies, zoals openbare ruimten en voorzieningen, kunnen drijvend worden uitgevoerd. Ook hierbij zijn de verankering en de aansluiting van de infrastructuur punten van aandacht. Over het algemeen zijn het, vergeleken met de standaardoplossingen op land, relatief kostbare oplossingen. Droogleggen of ophogen kan het een alternatief zijn. Voor tijdelijke functies kan het drijvend uitvoeren en verplaatsbaar maken interessant zijn.

Drijvende gebieden zijn niet echt een oplossing vanwege de relatief hoge aanlegkosten. Er moeten steigers gebouwd worden en speciale voorzieningen getroffen worden voor de infrastructuur zoals voor drinkwater: in Amsterdam IJburg moeten bijvoorbeeld in de zomer de drinkwaterleidingen gekoeld en in de winter verwarmd worden om legionella respectievelijk bevriezing te voorkomen.

 

Waterbuurt West, IJburg Amsterdam © ABC Arkenbouw
Waterbuurt West, IJburg Amsterdam © ABC Arkenbouw
Waterbuurt West, IJburg Amsterdam © ABC Arkenbouw