Geleiding van regenwater over de weg

Bovengrondse afvoer © Atelier Dreiseitl

Bij herstructurering en bij nieuwbouwwijken kan het verval van het wegensysteem zo gepland worden dat het regenwater naar gebieden geleid wordt waar water geborgen kan worden of waar de schade beperkt blijft. Andersom kunnen wegen ook zo ingericht worden dat ze water bufferen zodat een lager gelegen kwetsbaar gebied ontzien wordt.