Holle wegen

Bovengrondse afvoer © Atelier Dreiseitl

Het hol uitvoeren van wegen vergroot de bergings- en afvoercapaciteit van de weg. Gecombineerd met een trottoir en een iets verhoogd vloerpeil en/ of drempel in de huizen kan dit wateroverlast in de huizen voorkomen.

Holle wegen kunnen veel meer water bergen en afvoeren dan (mol)goten. Afschot/verval zijn vaak minder een belemmering voor het overbruggen van grotere afstanden dan bij een molgoot waarvan de maximum lengte 50 meter is. Dit doordat de afstand tot de bebouwing vaak groter is en er dus iets meer met het wegpeil kan worden gevarieerd. Weggebruikers (fietsers, auto’s, etc.) maken ook tijdens regen gebruik van deze wegen; dit kan leiden tot overlast door opspattend water. Onder andere hierdoor zijn holle wegen niet in alle situaties toepasbaar. Vind hier de rekenregels.

Doorsnede van een holle weg - Bron: atelier GROENBLAUW