Nieuwe rivierarm of nieuw kanaal ter voorkoming van wateroverlast

Luchtfoto project 'Ruimte voor de Waal' west, Nijmegen © Gemeente Nijmegen

Een deel van het watervolume van een rivier of kanaal kan om de stad heen geleid worden om wateroverlast bij hoge waterstanden in het bebouwde gebied te voorkomen. Hiervoor moet een nieuwe rivierarm of kanaal worden gegraven. Dit is een zeer kostbare en ingrijpende oplossing. Het kan gecombineerd worden met natuurontwikkeling en andere functies.

Om Nijmegen te beschermen tegen hoogwater wordt in de bocht van de Waal in de uiterwaarden een nevengeul gegraven, het project Ruimte voor de Waal. Dit project is een onderdeel van het programma Ruimte voor de Rivier. Dit is een programma van Rijkswaterstaat waarbij op ruim 30 plaatsen meer ruimte wordt gemaakt voor de rivieren om overstromingen te voorkomen.

In Kampen zal een vergelijkbare oplossing (hoogwatergeul) gerealiseerd worden waarbij alleen tijdens hoogwater water de nieuwe geul instroomt.

Luchtfoto project 'Ruimte voor de Waal' oost, Nijmegen © Gemeente Nijmegen