Terpen en wierden

Hoogste terp in Nederland: Hegebeintum, 8,8 meter boven N.A.P. © Erica Schaafsma / Kerimafotografie

Kunstmatig opgeworpen heuvels boven het hoogste overstromingsniveau, zoals de traditionele terpen in Nederland, kunnen dienen voor bewoning of als vluchtplaats bij overstroming.
 Deze verhogingen zijn ook geschikt voor kwetsbare functies, zoals nutsvoorzieningen, hulpdiensten en ziekenhuizen.

Terp - Bron: atelier GROENBLAUW