Tijdelijke waterkeringen

Enorme zandzakken moeten de woonhuizen in Zwijndrecht beschermen tegen het hoge water © Robin Utrecht

Er bestaan verschillende methoden en systemen om tijdelijke waterkeringen te realiseren. Naast beweegbare panelen en schotten kunnen met water vulbare tubes ingezet worden.

Waterbestendige schotten

Het systeem bestaat uit verticale H-profielen die bevestigd zijn aan de fundering. Tussen de profielen worden holle aluminium elementen bevestigd.

Waterbestendige schotten - Bron: atelier GROENBLAUW
Tijdelijke waterkering in Kampen tijdens hoogwater in januari 2012 © Cor van ‘t Hof
Tijdelijke waterkering in Kampen tijdens hoogwater in januari 2012 © Cor van ‘t Hof

Verplaatsbare dammen, gevuld met water of zand

Deze kunnen bij noodsituaties flexibel ingezet worden.

Verplaatsbare dammen gevuld met water of zand - Bron: atelier GROENBLAUW
vollopende met water gevulde dam © Hochwasserschutz Agentur
Met water gevulde dam © Hochwasserschutz Agentur
Met water gevulde dam © Hochwasserschutz Agentur

Met water vulbare tubes

Voordeel van deze voorzieningen is dat in één keer een heel gebied gecontroleerd en beschermd kan worden. Het beheer, het onderhoud en de bediening zijn in publieke handen en niet afhankelijk van inzicht en medewerking van particulieren en dat verhoogt de robuustheid. De kosten zijn echter relatief hoog en de toegevoegde esthetische waarde voor de stad is nihil. De systemen zijn geschikt om bestaande gebieden te beschermen en kunnen om de bestaande bebouwing heen gerealiseerd worden.