Verhoogde vluchtplaatsen

Verhoogde vluchtplaats uit de 11e en 12e eeuw, Koudekerke Zuid-Beveland © Bert van As, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

In diep gelegen polders die niet snel geëvacueerd kunnen worden, bieden verhoogde vluchtplaatsen beschutting. Deze gebouwen moeten voorzien zijn van decentrale voorzieningen voor energie en drinkwater, en van voedsel.

In een gebied zoals de Eemsdelta in het noorden van Groningen zouden de oude wierden met hun kerken een dergelijke functie kunnen krijgen.
In Dordrecht wordt erover gedacht om op de hoger gelegen buitendijkse gebieden shelters te realiseren voor de bewoners van de laaggelegen polders.

Verhoogde vluchtplaats uit de 11e en 12e eeuw, Koudekerke Zuid-Beveland © Bert van As, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
verhoogde vluchtplaatsen - Bron: atelier GROENBLAUW
Hallig Hooge, Noord Fries eiland Duitsland © Sandra Buhmann