Waterbestendige nutsvoorzieningen

Geen bereik mobiele telefoon © Column phone addiction,

Voor het blijven functioneren van wijken tijdens een overstroming en een spoedig herstel na een overstroming is de waterrobuuste uitvoering van de vitale infrastructuur essentieel. Zo is bijvoorbeeld de energievoorziening van belang voor het werken van pompen. Energie- en drinkwatervoorziening is essentieel om te kunnen blijven of te kunnen terugkeren in een overstroomde wijk.

Het waterrobuust uitvoeren van de infrastructuur zorgt er ook voor dat deze niet te zeer beschadigd raakt, bijvoorbeeld het diep genoeg aanleggen van riolen en nutsleidingen zorgt ervoor dat deze niet gaan opdrijven. Ook drinkwaterleidingen die diep genoeg liggen beschadigen minder. Elektriciteitsleidingen in huis en transformatorhuisjes in de wijk kunnen beter verhoogd aangelegd worden.

Verder is het vanzelfsprekend dat communicatienetwerken moeten blijven werken. Dit kan eveneens bereikt worden door tenminste de schakelkasten in de wijk en de aansluitingen in huis verhoogd aan te leggen.

 

Waterrobuuste utiliteiten - Bron: atelier GROENBLAUW
Waterbestendige nutsvoorzieningen - Bron: atelier GROENBLAUW