Membraanfiltratie

Puur Waterfabriek Nieuw-Amsterdam © Logisticon

In de Puur Waterfabriek in Nieuw-Amsterdam bij Emmen wordt het effluent van de rioolwaterzuivering opgewerkt tot ‘puur water’. De Puur Waterfabriek is geen voorbeeld van groenblauwe stedenbouw maar kan er onderdeel van zijn. Met “puur water” wordt water bedoeld dat vrijwel niets anders dan H2O bevat, dus ook geen mineralen die wel in drinkwater zitten. Het water uit deze fabriek wordt gebruikt bij de aardoliewinning in Drenthe, waar bij het winningsproces zeer schoon water vereist is. De fabriek gebruikt als grondstof het effluent van de naastgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie. Via een serie zuiveringsstappen waaronder een biologisch actief koolfilter, membraanfiltratie en elektro-deïonisatie wordt het water gereinigd. Per dag kan tot 10.000 m3 puur water worden geproduceerd. Dit is 25% van de totale afvalwaterproductie in Emmen. Op dit moment wordt het water alleen gebruikt bij de aardoliewinning, andere toepassingen worden onderzocht. Interessant is dat de installatie relatief compact is en arbeidsextensief. De kosten van het water zijn dan ook slechts 2 x zo hoog als de kosten van drinkwater. Bijkomend effect is dat de vervuilingen die nog in het effluent van de zuiveringsinstallatie zitten alsnog uit het water worden gehaald. Deze komen dus niet in het oppervlaktewater terecht. Een ander voordeel is dat er geen grondwater gebruikt hoeft te worden voor de productie van het pure water. Dit soort technologische ontwikkelingen laten zien dat gesloten waterkringlopen geen utopie zijn; met beperkte extra kosten is een stedelijke waterkringloop gesloten te maken.

De toegepaste technieken zijn zo gekozen dat er vrijwel geen chemicaliën in het proces gebruikt hoeven te worden. [Puur Waterfabriek]

De Puur Waterfabriek is een samenwerkingsverband tussen het drinkwaterbedrijf en het waterschap. [interview met Gerrit Veenendaal, 2011]

In Singapore wordt al het afvalwater met membraanfiltratie gezuiverd tot drinkwaterkwaliteit en hergebruikt (zie voorbeeld Singapore).

Puur Waterfabriek Nieuw-Amsterdam, Drenthe © Logisticon
Puur Waterfabriek Nieuw-Amsterdam Drenthe © Logisticon