Ontwerpen op wisselende waterpeilen

Doorsnede van watergang met een fluctuerend waterpeil - Bron: atelier GROENBLAUW

Oevers en kaden van stedelijk water kunnen ontworpen worden voor sterker fluctuerende waterpeilen.