Ontwerpen van tijdelijke regenwaterbuffers

Wadi in Renkum © Eugène Heeremans

Bij het ontwerp van tijdelijke regenwaterbuffers is aandacht voor de esthetische uitstraling en bruikbaarheid in droge perioden noodzakelijk. Deze voorzieningen kunnen als speelvoorziening gebruikt worden. Ook bestaande stedelijke waterpartijen kunnen omgevormd worden zodat ze droog kunnen vallen. Zo kunnen waterkwaliteitsproblemen voorkomen worden.

Tijdelijke regenwaterbuffers leeg - Bron: atelier GROENBLAUW
Tijdelijke regenwaterbuffers gevuld met regenwater - Bron: atelier GROENBLAUW