Organische afval/biomassa

Biomassa - houtsnippers - Bron: atelier GROENBLAUW

De biomassa uit tuinen en parken, en het slib uit afvalwater en huishoudelijk groenafval kunnen op wijk- en stadsniveau worden vergist. Het ontstane biogas kan dan bijvoorbeeld weer gebruikt worden voor een decentrale WKK-installatie of als brandstof voor het stedelijke busvervoer. Afval uit parken en plantsoenen kan direct in een WKK-installatie verbrand worden.

De boven omschreven technieken kunnen ook op stadsniveau toegepast worden.