Afsluitbare gebouwen

© WP WASTO flood protection system

Door gebouwen afsluitbaar te maken met bijvoorbeeld schotten of luiken kan het water buiten het bouwvolume worden gehouden.

Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan de afsluiting van grote openingen zoals ramen en deuren, maar ook aan de kleine openingen zoals open stootvoegen, ventilatieroosters, mantelpijpen, brievenbussen en dergelijke. Het is lastig om gebouwen volledig dicht te krijgen. Ondanks de hierboven genoemde maatregelen en voorzieningen zal er vrijwel altijd water in het gebouw doordringen waardoor een combinatie met waterbestendige materialen noodzakelijk is.

In veel situaties zal een kering in de openbare ruimte of buiten het gebouw een robuustere en beter te controleren maatregel zijn. In de meeste gevallen zal dit ook economischer zijn omdat voor een tijdelijke waterkering rondom een aantal gebouwen minder kering nodig is dan voor een eigen tijdelijke waterkering voor elk gebouw.

Gebouwen met functies die weinig openingen vereisen zoals parkeerkelders zijn makkelijker afsluitbaar uit te voeren.

© WP WASTO flood protection system

Afsluitbaar gebouw, Hafencity Hamburg © Mathieu Schouten
Afsluitbare gebouwen - Bron: atelier GROENBLAUW